Skip to main content
Miejskie Centrum Oświaty zaprasza
na bezpłatną konferencję ONLINE pod honorowym patronatem
Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy – Macieja Gramatyki:

Neurobiologia wczesnego dzieciństwa

czyli dlaczego tak istotne są pierwsze lata edukacji?

Bezpłatna konferencja ONLINE dla nauczycieli i rodziców dzieci do 9 roku życia
ze żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych Miasta Tychy
 • Termin wydarzenia: 20 maja 2021 roku (czwartek)
 • Miejsce: konferencja online
 • Godzina: 18:00 – 20:30
 • Opłata: wydarzenie bezpłatne
 • Dla kogo: nauczycieli i rodziców dzieci do 9 roku życia z Miasta Tychy

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej, wyjątkowej konferencji online, przed własnym komputerem lub smartfonem w dowolnie wybranym miejscu, do której będziesz mieć dostęp aż 30 dni po wydarzeniu. Podczas konferencji poruszymy ważny temat, jak pracować z dzieckiem, aby uważnie budować jego rozwój oraz świadomie i odpowiedzialnie przygotować do wyzwań, jakie postawi przed nim przyszłość.

Przejście do wideo zapisu z wydarzenia

Dzięki uczestnictwu w konferencji dowiesz się między innymi:

 • Dlaczego warto opowiadać i czytać dzieciom, być z nimi w tym czasie w jednej przestrzeni i nie przestawać czytać nawet wtedy, gdy zasną.
 • Jak istotne są reakcje emocjonalne, na jakie pozwalamy sobie w towarzystwie dzieci i jak trwałe mogą mieć znaczenie.
 • Co mają wspólnego torby lęgowe kangurów z miłością rodzicielską u ludzi i dlaczego do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska.
 • Jakie jest znaczenie ruchu na wczesnym etapie dzieciństwa i co ma wspólnego sprawność ruchowa z potencjałem poznawczym i myśleniem symbolicznym.
 • Dlaczego tak istotne jest unikanie jednoznacznych ocen i dlaczego mózgi dzieci nie są w stanie odróżnić opinii dorosłych na swój temat od dotyczących ich faktów.
 • Gdzie leżą granice odpowiedzialności opiekunów, a gdzie zaczyna się sfera wpływu genów oraz w jakim stopniu możemy i powinniśmy te granice przekraczać.

Biorąc udział

w konferencji:

Weźmiesz udział w wykładzie

prowadzonym przez znakomitego eksperta, neurodydaktyka: prof. Marka Kaczmarzyka

Zdobędziesz najważniejsze informacje

dotyczące neurobiologicznego rozwoju dzieci do 9 roku życia

Zadasz nurtujące Cię pytania

jako czynny uczestnik czatu. Po wykładzie odbędzie się półgodzinna sesja pytań i odpowiedzi, podczas której prof. Kaczmarzyk odpowie na najczęściej pojawiające się pytania

Zdobędziesz imienny certyfikat uczestnictwa

Otrzymasz materiały dodatkowe

przygotowane przez eksperta jako uzupełnienie treści merytorycznych

Otrzymasz 30-dniowy dostęp do nagrania konferencji

jeśli nie możesz wziąć udziału na żywo – zaplanuj czas na obejrzenie nagrania po wydarzeniu, w wybranym przez siebie dniu!

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

W efekcie nietypowego przebiegu ewolucji naszego gatunku wczesne dzieciństwo jest jednocześnie najbardziej ryzykownym i najistotniejszym etapem rozwoju mózgów. Niezwykle wrażliwa, będąca jeszcze w zasadzie w trakcie tworzenia sieć złożona z komórek nerwowych nigdy później nie będzie już tak plastyczna i zdolna do tak dużych zmian. Unikalny dla każdego dziecka rozwój jest wynikiem współpracy biologicznego programu i wpływu środowiska społecznego.

Na tym etapie powstaje fundament większości kompetencji poznawczych i społecznych. Jest to także okres adaptacji kolejnego pokolenia do nowych, nieznanych wcześniej zjawisk, wyzwań i możliwości – co wiąże się z odpowiedzialnością dorosłych decydujących o stopniu, w jakim pozwolą swoim podopiecznym na kontakt z nowym. Znajomość zmian, jakie zachodzą w mózgach dzieci, może być kluczem do zrozumienia tej odpowiedzialności.

prof. Marek Kaczmarzyk

Jestem biologiem, neurodydaktykiem i memetykiem, nauczycielem, wykładowcą, doktorem w zakresie nauk biologicznych, profesorem Uniwersytetu Śląskiego, autorem artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia, podręczników i programów szkolnych oraz niestrudzonym popularyzatorem nauki. Specjalizuję się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Podczas szkoleń i wykładów, które przeprowadziłem, udział brało już kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i wychowawców. Ponad 20 lat kierowałem Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

W wieku sześciu lat mózg człowieka uzyskuje około 90 procent swojej ostatecznej wielkości. Już samo to zwraca uwagę na znaczenie wczesnych etapów jego rozwoju i chociaż okazało się, że i później dzieją się w nim rzeczy bardzo istotne, bez wątpienia wczesne lata życia decydują o fundamencie, na którym człowiek zbuduje swoje życie. To dlatego tak ważna jest jakość środowiska i świadomość jego znaczenia u ludzi, którzy je na tym etapie kształtują. Rodzice, wychowawcy i nauczyciele są – z neurorozwojowego punktu widzenia – praktycznie twórcami światów swoich podopiecznych. Procesy neuroplastyczne, czyli zmiany, jakie zachodzą w mózgu pod wpływem środowiska, są nieodwracalne i zawsze mają, większy lub mniejszy wpływ na to, w jaki sposób dziecko będzie reagowało na wszystko, z czym zetknie się później.

Na tym właśnie bardzo wczesnym etapie stare i nowe struktury mózgu, które w większości występują także u innych organizmów, wiążą się ze sobą w wyjątkowy dla człowieka sposób. Właśnie ta unikalność owych połączeń czyni z nas ludzi. Proces ten nie zachodzi jednak jedynie pod wpływem specyficznych dla nas genów. Przeciwnie, wymaga silnego wpływu środowiska społecznego. Wymaga obecności świadomych swojej roli dorosłych. Dotyczy to wielu obszarów naszego życia, takich jak kompetencje językowe, adekwatne reakcje emocjonalne czy związek między sprawnością fizyczną a zdolnością do myślenia abstrakcyjnego.

Do zobaczenia!
prof. Marek Kaczmarzyk
Termin: 20 maja 2021 r. (czwartek)

18:00

Oficjalne rozpoczęcie konferencji

18:10 – 19:00

Pierwsza część wykładu

19:00 – 19:10

Przerwa

19:10 – 20:00

Druga część wykładu

20:00 – 20:30

Sesja pytań i odpowiedzi

20:30

Oficjalne zakończenie konferencji

Organizator:
Partner organizacyjny i merytoryczny:

Kontakt w sprawie konferencji:

Maria Wiśniewska
Specjalistka Biura Obsługi Klienta

505 069 419

Zapraszamy w dni powszednie
w godzinach 9:00 – 17:00.