Skip to main content

Z nastolatkiem w domu i e-szkole

Jak radzić sobie w czasie izolacji?
Konferencja on-line

 • Termin wydarzenia: 30 maja 2020 roku (sobota)
 • Miejsce: wygodnie, w Twoim domu
 • Godzina: 10:00 – 15:15
 • Dla kogo: dla rodziców i nauczycieli nastolatków

Co to jest konferencja online? To konferencja internetowa w formie video-wykładów na żywo, w trakcie której każdy uczestnik siedzi wygodnie, przed własnym komputerem (lub smartfonem) w dowolnie wybranym miejscu, a za pomocą dostępnego czatu, ma kontakt z innymi uczestnikami – może dyskutować, rozmawiać, a także zadawać pytania ekspertom.

O konferencji

Dla rodziców mających w swoich domach nastolatków, ostatnie tygodnie naszego przymusowego zamknięcia to szczególny okres. Z jednej strony, dla wielu z nich to, w pewnym sensie spełnienie marzeń. Nagle, z dnia na dzień w zasadzie, nasze nastoletnie dzieci, które wciąż gdzieś mijamy w naszych domach pędząc  do swoich spraw, które wozimy z zajęcia na zajęcia albo po prostu widujemy jedynie przy śniadaniu i kolacji, są z nami. Mamy dla siebie tyle czasu ile dusza zapragnie. Prawdziwy prezent od losu! Tyle, że po kilku dniach zaczynamy nagle rozumieć, że z tym prezentem jest coś nie tak. To nie tak powinno wyglądać.

Nasi eksperci

dr prof. UŚ
Marek Kaczmarzyk

neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Proponuje spojrzenie na proces edukacji przez pryzmat znaczenia biologicznego podłoża szczególnie najnowszych osiągnięć neurobiologii. Od ponad kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia na temat biologicznych i memetycznych podstaw edukacji, których odbiorcami są głównie nauczyciele, pracownicy uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji edukacyjnych. Jest pomysłodawcą i jednym z organizatorów, a także przewodniczącym Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki. Od roku 2000 do 2019 kierował Pracownią Dydaktyki Biologii.

dr hab. prof. UAM
Jacek Pyżalski

pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowania online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210, dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet, zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012) oraz publikacji dotyczących konstruktywnego zaangażowania młodych ludzi w funkcjonowanie online: „Pozytywny internet i jego młodzi twórcy” (NASK, 2019).

Tomasz Bilicki

pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członek The International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Uniwersytecie Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz zrealizował kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii (m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Ośrodku Psychoterapii „Mały Książę” w Krakowie). Prowadzi konsultacje, terapię i interwencję kryzysową dla nastolatków. Uczy WOS-u ósmoklasistów na łódzkich Bałutach w Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi.

W czasie naszego spotkania spróbujemy się przyjrzeć nastolatkowi w tej nietypowej sytuacji. Oczywiście z ludźmi w tym wieku zawsze są takie czy inne problemy, jednak sytuacja w jakiej się obecnie znajdujemy jest, poza cała jej oczywistą uciążliwością, także szansą. Możemy się przyjrzeć swoim relacjom z nastolatkiem przez swoiste szkło powiększające. Stała konieczność przebywania z nim wzmaga bowiem i skupia to co w normalnych warunkach jest w miarę bezpiecznie rozproszone. Lepiej wtedy widać zarówno zagrożenia jak i szanse, które niesie z sobą bliskość, jakiej przecież wszyscy potrzebujemy.

Co zyskasz

biorąc udział w konferencji?

Weźmiesz udział w trzech godzinnych wykładach

prowadzonych przez znakomitych praktyków: prof. Marka Kaczmarzyka, prof. Jacka Pyżalskiego i Tomasza Bilickiego

Zadasz nurtujące Cię pytania

jako czynny uczestnik czatu. Po każdym z wykładów odbędzie się półgodzinna sesja pytań i odpowiedzi, podczas której prelegenci odpowiedzą na najczęściej pojawiające się pytania

Zdobędziesz imienny certyfikat

który po zakończeniu wydarzenia otrzymasz na swoją skrzynkę mailową

Otrzymasz materiały dodatkowe

przygotowane przez ekspertów, pełne praktycznych wskazówek i narzędzi

Otrzymasz czasowy dostęp do nagrania konferencji

jeśli nie możesz wziąć udziału na żywo, zaplanuj czas na obejrzenie nagrania konferencji w kolejnych dwóch dniach!

sprzedaż zakończona,
dziękujemy za
zainteresowanie!

Program konferencji

10:00 – oficjalne rozpoczęcie konferencji

10:10 – 11:10  dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

Gruboskórny czy delikatny? O niebezpiecznej wrażliwości nastolatka

11:10 – 11:40 – Sesja pytań i odpowiedzi z dr. prof. UŚ Markiem Kaczmarzykiem

11:40 – 12:00 – Przerwa

12:00 – 13:00 dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

Co Internet robi z nastolatkami a może co nastolatkowie robią z Internetem?

13:00 – 13:30 – Sesja pytań i odpowiedzi z dr. hab. prof. UAM Jackiem Pyżalskim

13:30 – 13:45 – Przerwa

13:45 – 14:45  Tomasz Bilicki

Kryzysy w wieku dojrzewania – perspektywa nauczyciela

14:45 – 15:15 – Sesja pytań i odpowiedzi z Tomaszem Bilickim

15:15 – oficjalne zakończenie konferencji

Wystąpienia

Gruboskórny czy delikatny? O niebezpiecznej wrażliwości nastolatka

dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk

Dzięki uczestnictwu w wykładzie dowiesz się:
 • co się dzieje w mózgu nastolatka i dlaczego może to być niebezpieczne dla jego rozwoju?
 • jakie zachowania mogą być wynikiem zmian rozwojowych, chociaż wydają się być objawem buntu, niechęci czy lenistwa?
 • czego można oczekiwać od siebie i nastolatka, a co pozostaje poza zasięgiem?
Podczas konferencji:
 • dowiemy się dlaczego na nastolatka trzeba czasem spojrzeć jak na istotę w okresie ochronnym?

Zachowania nastolatków rzadko kojarzą nam się z delikatnością, wrażliwością i wołaniem o pomoc. Częściej uważamy je za gruboskórne, trudne i krnąbrne. Ich mózgi przechodzą jednak w tym czasie niezwykle intensywną i niebezpieczną (choć z neurorozwojowego punktu widzenia niestety konieczną) przebudowę swojej struktury. W czasie spotkania spojrzymy na mózgi nastolatków jako na systemy, które są bardzo niestabilne, poszukują na tym etapie nowych sposobów przywracania równowagi, nowych mechanizmów autoregulacji. Jest to konieczne bo większość tych, które były skuteczne dotąd, nie sprawdza się już po zmianie struktury. Coś analogicznego przytrafia się naszym dzieciom w pierwszych latach życia. To także etap gwałtownych zmian w strukturze mózgów. Wtedy jednak otaczamy je opieką i chronimy a ich nieporadności raczej nas rozczulają niż złoszczą.

Wiele wskazuje na to, że nasze nastolatki są prawie równie bezradne, a ich mózgi niebezpiecznie niestabilne. Jeśli tak jest, wymagają w tym okresie, bardziej niż kiedykolwiek, opieki i wsparcia. Problemem jest sposób w jaki nastolatki komunikują te potrzeby. Postaramy się zrozumieć dlaczego tak jest i zrewidować chociaż część naszych reakcji na zachowania nastolatków.

Co Internet robi z nastolatkami, a może co nastolatkowie robią z Internetem?

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

Dzięki uczestnictwu w wykładzie dowiesz się:
 • co naprawdę robią nastolatki w sieci, zarówno dobrego, jak i złego?
 • co młodzi ludzie potrafią robić za pomocą Internetu, a czego nie potrafią?
 • jak wspierać nastolatka w sensownym wykorzystaniu Internetu?
Podczas konferencji:
 • przyjrzymy się: jakie podejście dorosłych do używania mediów przez młodych ludzi ma sens?

Częstym obszarem konfliktów i przedmiotem troski dorosłych jest używanie przez młodych ludzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, głównie Internetu. Obawiamy się, że nasze dzieci doświadczą wielu ryzykownych dla nich zjawisk, o których dużo słyszymy. Mogą stać się ofiarami lub sprawcami przemocy, napotkać agresywne, czy pornograficzne treści lub uzależnić się od Internetu. Mogą też zajmując się korzystaniem z technologii zaniedbać ważne sprawy, tj. jak relacje społeczne, czy nauka.

Z drugiej strony słyszymy, że Internet to doskonałe narzędzie, niezbędne w nowoczesnej edukacji oraz świetna platforma wartościowych ludzkich kontaktów. Jak się odnaleźć w tych często przeczących sobie stwierdzeniach. I, co chyba ważniejsze: co możemy zrobić aby nasze dziecko doświadczyło korzyści, a nie strat związanych z wykorzystaniem nowych mediów?

Kryzysy w wieku dojrzewania - perspektywa nauczyciela

Tomasz Bilicki

Dzięki uczestnictwu w wykładzie dowiesz się:
 • jakie są prawidłowości wieku adolescencji i jak je odróżnić od kryzysów oraz zaburzeń?
 • czy da się towarzyszyć nastolatkowi, nawet wtedy, kiedy podejmuje zachowania ryzykowne?
 • jak pomagać nastolatkowi w kryzysie? Co mówić, a czego nie mówić?
 • jak zapobiegać samouszkodzeniom i zamachom samobójczym u nastolatków?
Podczas konferencji:
 • lepiej zrozumiesz nastolatka i jego kryzysy

Wiek adolescencji jest nierzadko bardzo trudnym czasem dla rodziców. Przez ponad 10 lat przyzwyczailiśmy się do tego, że w domu wychowujemy dziecko – w wielu aspektach całkowicie zależne od nas, mniej lub bardziej, ale jednak posłuszne i uznające naszą zwierzchność. Aby być zdrowym dorosłym trzeba jednak pozbyć się cech dziecka, a zatem nastolatek musi pozbawić rodziców władzy, poszukać własnego pomysłu na siebie, nauczyć się zaspokajania potrzeb w gronie rówieśników i obcych dorosłych. Dla wielu rodziców taka postawa jest szokiem i wyzwala myśli o porażce wychowawczej, czy też prowadzi do stygmatyzacji nastolatka – głupi, niezrównoważony, egoista.

Dla samych nastolatków wiek adolescencji także jest wyjątkowym czasem rozwojowym. Wahania nastrojów, walka o pozycję w grupie rówieśniczej, autoprezentacja w mediach społecznościowych, pierwsze związki i seksualność, poczucie niezrozumienia przez dorosłych, świadomość wyobcowania systemu edukacyjnego… Wszystko to jest często wyzwalaczem kryzysów, a młodzież z „pokolenia płatków śniegu” jest piękna jak śnieżynki, ale też podobnie krucha. Co 5-8 nastolatek ma myśli samobójcze, wielu się samookalecza, i… wcale mnie to nie dziwi.